Archive for the ‘gianmaria testa’ tag

Gianmaria Testa

leave a comment

gianmaria-testa-migranti-sirena-il-manifesto

Gianmaria Testa. L’omaggio oggi per il manifesto.

Written by Mauro Biani

Marzo 31st, 2016 at 12:04 am